Egzamin w AST opiera się na europejskich standardach oceniania. Egzamin teoretyczny składa się z testu  teoretycznego. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik szkolenia dopuszczany jest do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny to zaprojektowanie planu współpracy dla podanego klienta i poprowadzenie części treningu personalnego. Kursanci dobierani są w pary „klient-trener”. Szczegółowe standardy, według których oceniani są kursanci, zostają szczegółowo omówione przed egzaminem według standardów oceniania.