CO W PRZYPADKU NIE UZBIERANIA SIĘ GRUPY ?

W przypadku niezebrania się grupy są przygotowane rozwiązania a w tym: 1. Zmianę na indywidualny tryb kursu. 2. Realizacja kursu w formie on-line lub eksternistycznie. 3. Przesunięcie terminu na kolejny miesiąc. 3. Zwrot pełnej kwoty.

ILE DNI MUSZĘ CZEKAĆ NA WYDANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW?

Komplet dokumentów wysyłamy w ciągu 21 DNI ROBOCZYCH, licząc od dnia pozytywnego zaliczenia egzaminu przez kursanta, oraz nadesłania zdjęcia, (jeżeli jest wymagane). Dokumenty wysyłamy Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym, na wskazany przez kursanta adres, do każdego kraju Unii Europejskiej.

CZY LEGITYMACJA PO KURSIE ON-LINE JEST TAKA SAMA?

Tak, jest taka sama. Na dokumentach nie ma informacji o sposobie realizacji kursu/szkolenia.

Jakiej rangi uprawnienia nadajemy?

Ukończony kurs nadaje tytuł instruktora sportu o specjalności np. trener personalny/instruktor siłowni, itd. W przypadku szkoleń specjalistycznych wydajemy dwa certyfikaty PL i UK o ukończeniu szkolenia.

Czy na wydanych po kursie dokumentach mogę pracować za granicą?

Absolwenci z naszymi dokumentami pracują w takich krajach jak Anglia, Szkocja, Irlandia, Norwegia czy Dania. Niemniej, za każdym razem przed rozpoczęciem kursu w AST sugerujemy zapytać potencjalnego pracodawcę, czy nasz komplet legitymacji i certyfikatów zostanie przez niego honorowany, gdyż finalnie to właśnie pracodawca decyduje o hierarchii uprawnień wśród kandydatów do pracy.

Czy wybrany przeze mnie kurs może zostać sfinansowany przpez podmiot zewnętrzny np. Urząd Pracy lub inną instytucję?

Tak. Podstawowy warunek z Urzędu Pracy to status osoby bezrobotnej. O pozostałe warunki zapytaj w swoim urzędzie. Realizujemy takie zlecenia z UP, nawet do kilku kursów na raz. Kwoty zawierają się w przedziale od 500-6000zł pokrycia kosztów przez UP.

Jeżeli zaproponuję udział kilku osób w kursie, czy uzyskam jakiś rabat?

Każda osoba która zapisze się na kurs z Twojego polecenia uruchamia  10 procentowy rabat dla Ciebie.

Jak wygląda kwestia nieobecności na kursie?

Dopuszczone jest maksymalnie 20 procent czasu nieobecności.

Czy potrzebne jest doświadczenie lub kierunkowe wykształcenie aby podjąć kurs trenerski lub instruktorski?

Formalne warunki do udziału w kursie to : ukończone 18lat oraz brak przeciwskazań lekarskich do udziału w kursie. W przypadku szkoleń specjalistycznych - ukończone 16lat. Najszybciej przyswoisz wiedzę, jeżeli posiadasz pasję do sportu i jesteś otwarty/a na naukę.

Ile godzin dziennie trwają zajęcia ?

Zajęcia w przypadku grupy powyżej 5 osób odbywają się od 8-14.00. Jeżeli grupa jest mniejsza godziny zajęć są odpowiednio skompresowane. Poświęcana uwaga mniejszej grupie, wymaga zdecydowanie mniej czasu a co za tym idzie wszystko idzie dużo sprawniej.

Z jakich elementów składa się egzamin?

Egzamin w AST opiera się na europejskich standardach oceniania. Egzamin teoretyczny składa się z testu  teoretycznego. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik szkolenia dopuszczany jest do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny to zaprojektowanie planu współpracy dla podanego klienta i poprowadzenie części treningu personalnego. Kursanci dobierani są w pary, klient – trener. Szczegółowe standardy, według których oceniani są kursanci, zostają szczegółowo omówione przed egzaminem według standardów oceniania.

17

MIAST W POLSCE

48

RODZAJÓW KURSÓW

albo

4832

RODZAJÓW KURSÓW