SZKOLENIE FITNESS STEP

Cena: 590 zł

Opis

Szkolenie Fitness Step – dla każdego instruktora fitness

Szkolenie Fitness Step organizowane przez naszą Akademię Szkolenia Trenerów to możliwość pozyskania szczegółowej wiedzy o treningu z wykorzystaniem stepu, czyli specjalnego podestu. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu jeszcze bardziej rozwiniesz swoją kreatywność w kwestii układania ćwiczeń. Nauczysz się wykorzystywać w pełni możliwości, jakie daje step i zobaczysz, jak można układać choreografię, łączyć kroki z wykorzystaniem stopnia oraz przestrzeni wokół niego.

Dowodem pozyskanej podczas szkolenia wiedzy będzie certyfikat w języku polskim i angielskim. Jest on respektowany nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej.

WARUNKI UDZIAŁU:

  • Ukończenie 16. roku życia (osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców)
  • Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu

SYSTEM I MIEJSCE SZKOLENIA:

  •  Szkolenie 1-dniowe ( do 6h)
  •  Szczegóły miejsca szkolenia Trening Funkcjonalny przedstawiamy Państwu dwa dni przed jego rozpoczęciem.

PROGRAM

✓ Zasady budowy lekcji stepu,
✓ Dobór muzyki
✓ Kroki podstawowe i ich modyfikacje,
✓ Techniki choreograficzne i metody łączenia kroków w choreografię,
✓ Cueing- informacja werbalna i niewerbalna.
✓ Stretching oraz ćwiczenia wzmacniające na stepie

UPRAWNIENIA

Kiedy już ukończysz Szkolenie Fitness Step w naszej AST Wrocław, otrzymasz certyfikat o specjalności Fitness Step. Certyfikat wydawany jest zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej.

https://i0.wp.com/ast.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/FS-www-1.jpg?resize=600%2C400&ssl=1