Dopuszczone jest maksymalnie 20 procent czasu nieobecności.