Jeżeli zastanawiasz się, jak zostać trenerem personalnym, to zapoznaj się z kilkoma prostymi kryteriami, które muszą spełniać nasi kursanci. W momencie przystąpienia do kursu należy:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej,
  • nie posiadać przeciwwskazań do uprawiania sportu.

Jak zostać trenerem personalnym? – kwestie formalne

Po upewnieniu się, że kursant spełnia wszystkie te warunki, może on wybrać formułę szkolenia – kurs trenera personalnego odbywa się w formie weekendowej i tygodniowej, a także online. Po odbyciu cyklu szkoleniowego wszyscy kursanci przystępują do egzaminu końcowego, by po jego zaliczeniu otrzymać uprawnienia trenera personalnego i tytuł instruktora sportu. Na dowód pozyskanych uprawnień kursanci otrzymują od Akademii Szkolenia Trenerów certyfikat oraz legitymację – dokumentacja sporządzana jest w językach polskim i angielskim.