Ukończony kurs nadaje tytuł instruktora sportu o specjalności np. trener personalny/instruktor siłowni, itd. W przypadku szkoleń specjalistycznych wydajemy dwa certyfikaty PL i UK  o ukończeniu szkolenia.