Komplet dokumentów wysyłamy do każdego kursanta listem poleconym w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia pozytywnego zaliczenia przez kursanta wszystkich egzaminów oraz nadesłania zdjęcia (jeżeli jest wymagane). Dokumenty wysyłamy Pocztą Polską na wskazany przez kursanta adres w każdym kraju Unii Europejskiej .