Tak, oczywiście. Po ukończonym kursie i pomyślnie zdanych egzaminach, kursanci otrzymują komplet międzynarodowych uprawnień respektowanych na terenie UE. Absolwenci z naszymi dokumentami pracują w takich krajach jak Anglia, Szkocja, Irlandia, Norwegia czy Dania. Niemniej, za każdym razem przed rozpoczęciem kursu w naszym Centrum Szkoleniowym, sugerujemy zapytać potencjalnego pracodawcę, czy nasz komplet uprawnień zostanie przez niego honorowany, gdyż finalnie to właśnie pracodawca decyduje o hierarchii uprawnień wśród kandydatów do pracy.