Kurs instruktora akrobatyki sportowej

PLANUJESZ POZYSKAĆ UPRAWNIENIA INSTRUKTORA AKROBATYKI SPORTOWEJ?

Akrobatyka sportowa jest świetnym przygotowaniem do uprawiania sportu, ale także uzupełnieniem treningu niezależnie od uprawianej dyscypliny sportowej. Doskonale rozwija i poprawia sprawność fizyczną. Podnosi wszystkie zdolności motoryczne min: sile, gibkość, skoczność, szybkość, wydolność, koordynacje ruchową. Dba o ogólny wszechstronny rozwój całego ciała. Na kursie instruktora akrobatyki sportowej w AST Wrocław nauczysz się opracowywać treningi akrobatyczno-gimnastyczne, poznasz tajniki tej dyscypliny ucząc się od najlepszych. Zdolności nabyte na naszym kursie, pod okiem profesjonalnych trenerów wykorzystasz do osiągania sukcesów w swoich ulubionych dziedzinach życia. Chcemy wspomnieć, że większość uczestników popularnych programów telewizyjnych takich jak np.: “Mam talent”, “You can dance” to byli lub aktualni zawodnicy uprawiający akrobatykę sportową! Również wielu mistrzów sportu swoje pierwsze kroki stawiało, zaczynając od akrobatyki czy gimnastyki sportowej, co miało później ogromny wpływ na ich kariery i osiągane rezultaty.

TWOJE KORZYŚCI

 • Komplet międzynarodowych uprawnień instruktorskich
 • Renomowana kadra wykładowców i wartościowy program kursu
 • Ekonomiczna cena kursu z możliwością pełnej refundacji przez Urząd Pracy
 • Atrakcyjnie płatny zawód

CENA KURSU: 1490 zł

(teoria, praktyka, egzamin i opłata rezerwacyjna)
Ważne: Możliwość pokrycia kosztów kursu przez rejonowy urząd pracy lub przez pracodawcę
UPRAWNIENIA

Kurs instruktora akrobatyki sportowej w naszej AST Wrocław umożliwi naszym absolwentom zdobycie legitymacji instruktorskiej o specjalności Instruktor akrobatyki sportowej. Legitymacja i certyfikat wydawana jest w wersji polskiej i angielskiej.

 • Skórzana legitymacja w wersji polskiej
 • Plastikowa legitymacja w wersji polskiej i angielskiej
 • Certyfikat w wersji angielskiej
 • Tytuł instruktora sportu-Instruktor akrobatyki sportowej

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • Ukończony 18. rok życia
 • Wykształcenie średnie
 • Predyspozycje do udziału w kursie

SYSTEM I MIEJSCE KURSU

 • Od poniedziałku do niedzieli (kurs tygodniowy)
 • Sobota i niedziela (kurs weekendowy-zaoczny – 4 weekendy)

Miejsce realizacji kursu przedstawiamy Państwu dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia.

RAMOWY PROGRAM KURSU

Historia akrobatyki sportowej

 • Formowanie wytrzymałości ogólnej i specjalnej
 • Socjologiczne i psychologiczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu powszechnego
 • Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia określonej formy treningu
 • Technika ćwiczeń wykonywanych w akrobatyce sportowej
 • Układy wykonywane w akrobatyce sportowej
 • Metody gimnastyczne akrobatyki sportowej
 • Metodyka nauczania techniki wykonania ćwiczeń akrobatycznych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Przepisy sędziowania
 • Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie
 • Podstawy fizjologii człowieka
 • Przepisy BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ćwiczenia rozciągające i kondycyjne
 • Tworzenie podstawowych cech motorycznych
 • Ćwiczenia przygotowawcze w ćwiczeniach akrobatycznych
 • Ćwiczenia: stania na rękach, szpiczagaty, poziomki, rozkroczków, przerzutu bokiem
 • Ogólne wzmocnienie ciała poprzez sylwetki gimnastyczne
 • Rozciąganie i praca nad gibkością
 • Ćwiczenia przygotowawcze do skoków na trampolinie
 • Ćwiczenia skoków na trampolinie