Rekomendacje

Akademia Szkolenia Trenerów Sportu, Turystyki i Rekreacji we Wrocławiu jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00127/2018. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Partnerzy:

Zegan partner Akademii Szkolenia Trenerów Top fitness partner Akademii Szkolenia TrenerówFabrykasiły partner Akademii Szkolenia Trenerówfinfit partner Akademii Szkolenia TrenerówGrey partner Akademii Szkolenia Trenerów Partner F1 Fitness Strenght